Over ons

“Onze aanpak richt zich op het vinden van De Middenweg”

Onze missie

Bij De Middenweg staan we voor het benutten van de eigen kracht van jongeren en volwassenen, waarbij we ondersteuning en begeleiding bieden in hun eigen leefomgeving. We bevorderen de zelfredzaamheid, ontwikkeling en participatie binnen onze doelgroep. Onze aanpak richt zich op het vinden van De Middenweg. Met een focus op het leren analyseren van eigen keuzes en het verkleinen van gezinskloven, streven we naar zelfbeschikking en de ontwikkeling van relaties.

“veilig, verbonden en gerespecteerd kunnen voelen binnen de maatschappij”

Onze visie

We zijn er voor jongeren en volwassenen met een migratieachtergrond. We streven ernaar dat zij zich veilig, verbonden en gerespecteerd kunnen voelen binnen de maatschappij. We begrijpen de unieke positie van onze doelgroep in de samenleving en willen hen voorzien van expertise en ondersteuning die precies aansluit bij hun behoeften. We ontzorgen verwijzers en zorgen voor een betrouwbare zorgoverdracht, zowel voor hen als voor de doelgroep zelf.

"Mensen met een migratieachtergrond hebben een unieke kracht die vergelijkbaar is met die van de kameleon. Deze groep heeft het vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen terwijl ze trouw blijven aan hun eigen identiteit. Het vermogen om zich flexibel te kunnen opstellen en tegelijkertijd vast te houden aan hun authentieke zelf maakt mensen met een migratieachtergrond bijzonder en bewonderenswaardig. Hierdoor kunnen zij verbinding maken met vrijwel iedereen. Laten we de krachten van deze mensen erkennen en waarderen, zodat we een inclusievere samenleving kunnen opbouwen waarin iedereen zich gewaardeerd en vertegenwoordigd voelt."

Zo

helpen

we jou verder

Persoonlijke ondersteuning

Wanneer extra ondersteuning nodig is om je doelen te bereiken, staat De Middenweg voor je klaar. Wij bieden persoonlijke ondersteuning die past bij de leefwereld van onze kandidaten en hun (culturele) achtergrond. Wij werken vanuit wederzijds vertrouwen en staan naast onze kandidaten. We bieden begeleiding op agogische wijze en bewegen de kandidaten naar de gedragsverandering die zij zelf wensen.

Verbinding vanuit herkenning

Bij De Middenweg staan we voor het maken van dé match. De coach maakt verbinding vanuit de herkenning, staat bewust stil bij identiteitsvragen en kan in en uit de leefwereld van de kandidaten stappen. Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de kandidaat. We werken vanuit een familiegevoel en dit is de sfeer die het team van De Middenweg ook met zich meebrengt. Vanuit hier wordt ingezet op de krachten en talenten ven het verkleinen en wegwerken van belemmeringen.

Werkwijze van a tot z

Wij werken vanuit een A tot Z principe, wat verder inhoudt dat wij ondersteuning bieden op meerdere levensgebieden. Voor een optimale begeleiding zal er een inschatting gemaakt worden van de begeleidingsbehoefte en middelen die nodig zijn om stappen te kunnen zetten en de doelen te behalen. In de begeleiding voelen en doen wij wat nodig is om op een passende manier te werken naar perspectief en zelfredzaamheid. Wij bieden maatwerk en onze begeleiding is niet plaatsgebonden.

Ontwikkeling van talenten

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens over unieke talenten beschikt die potentieel in zich dragen. Met de juiste begeleiding en ruimte kunnen deze talenten tot uiting komen. Ons doel is om deze krachten te onthullen en het perspectief op de toekomst te vergroten. Met geduld en vertrouwen kunnen we stap voor stap samenwerken aan een betere toekomst.

Een sensitieve benadering

Bij De Middenweg vinden we laagdrempeligheid en herkenning cruciaal om effectief aan te sluiten bij onze doelgroep. We werken vanuit diverse invalshoeken en vertegenwoordigen verschillende achtergronden, zodat we op maat gemaakte ondersteuning kunnen bieden die aansluit op de behoeften van onze doelgroep.

De Middenweg kenmerkt zich als transculturele zorgverlener. Dit betekent dat transculturele zorg het uitgangspunt vormt van onze ondersteuning en wij gespecialiseerd zijn in cultuursensitieve hulpverlening. We begrijpen en respecteren verschillende levensvisies, culturen, levensstijlen en religieuze achtergronden en passen ons hierop aan in de begeleiding die we bieden. We kunnen ons inleven in de leefwereld van anderen en integreren dit in onze aanpak. Wij ondersteunen onze kandidaten bij het vinden van een balans tussen de verschillende culturen waar zij mee te maken hebben en streven naar een positieve uitkomst voor iedereen.

Werken bij De

Midden

weg

Heb je interesse om bij De Middenweg te werken? Stuur dan gerust je open sollicitatie naar info@de-middenweg.nl. We laten je altijd weten dat we je sollicitatie hebben ontvangen en bewaren je motivatiebrief en CV in ons bestand, zodat we contact met je kunnen opnemen als er een passende vacature beschikbaar komt.

Inclusieve
werkomgeving

Intercultureel
vakmanschap

Aanpakkers
mentaliteit

Vacatures

No data was found

Laat je

gegevens

achter

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie
Motivatie
Upload je CV
Maximum file size: 512 MB