Nieuwkomers traject

Als nieuwkomer in Nederland is het van groot belang om bewust te zijn van je eigen kracht en mogelijkheden en om ondersteuning te krijgen bij het opbouwen van een toekomstperspectief in Nederland. Bij De Middenweg bieden wij een nieuwkomerstraject aan in de vorm van ambulante begeleiding. Hierbij richten we ons op de individuele talenten en kwaliteiten van de nieuwkomer en bieden we ondersteuning bij het omgaan met belemmeringen in het proces waar de nieuwkomer mee geconfronteerd wordt.

In Nederland krijg je als nieuwkomer te maken met een nieuw systeem, wat vaak hoge verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Dit kan uitdagend zijn, vooral omdat je jezelf bevindt in een volledig nieuwe omgeving waar je een nieuw leven moet opbouwen. Wij begrijpen dat deze uitdagingen niet gemakkelijk zijn en daarom staan wij bij De Middenweg klaar om je te ondersteunen tijdens dit proces.

Je hebt te maken met verschillende partijen en het is van groot belang dat er een gezamenlijke samenhangende aanpak is vanuit alle betrokkenen. Bij De Middenweg nemen wij hierin een regierol op ons, samen met jou. Ons doel is ervoor te zorgen dat jij de regie in handen blijft houden en dat er altijd iemand naast jou staat in dit proces.

Bij het nieuwkomerstraject staan wij naast jou en werken wij op een laagdrempelige manier om jou te ondersteunen bij het behalen van jouw doelen. Dit kunnen doelen zijn gericht op participatie en integratie, maar ook andere persoonlijke doelen. Daarnaast hebben wij oog voor jouw welzijn en identiteitsvragen die tijdens het proces naar boven kunnen komen. Door te werken volgens het 5 fasen principe van De Middenweg, kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Wij kijken naar jouw persoonlijke situatie en omgeving.

Kleine stappen leiden tot grote overwinningen. Je zult in dit traject stappen zetten met jouw coach aan jouw zijde en zo kan stap voor stap een plek in de Nederlandse samenleving worden ingenomen. Bij De Middenweg geloven we dat investeren aan de voorkant ervoor zorgt dat problemen aan de achterkant kunnen worden voorkomen. Met het nieuwkomerstraject zetten we in op preventie, het benutten van talent en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Wil je meer te weten komen over het nieuwkomerstraject van De Middenweg? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Persoonlijke
groei

Empowerment
bicultureel talent

A tot Z principe

Tijdens  het traject

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat is er nodig om dit te bereiken?

Ik zet stappen, met mijn coach aan mijn zijde!

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.