Ambulante begeleiding

“Het hoofddoel is om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij”

Onze ambulante begeleiding richt zich op het opbouwen van een vertrouwensband, waarbij we samen kijken naar verschillende aspecten van jouw leven om te zien waar ontwikkelingen mogelijk zijn. Samen stellen we een passend plan op, waarbij zelfredzaamheid, participatie en persoonlijke groei centraal staan.

Zelfs als de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk is, kunnen wij helpen door tijdens ons traject samen de echte hulpvragen te ontdekken. Bij De Middenweg vinden we het belangrijk dat jij de regie hebt en verantwoordelijk bent voor jouw proces. We zijn er om te ondersteunen en samen aan jouw doelen te werken.

Onze benadering is gebaseerd op jouw krachten, talenten en mogelijkheden. We kijken naar wat er al goed gaat en hoe we dit kunnen versterken. We richten ons op jouw persoonlijke doelen en hoe je met belemmeringen om kunt gaan. Achtergrond en leefomgeving hebben onze aandacht omdat dit bijdraagt aan een succesvol traject. We werken aan het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en regie over het eigen leven. Daarbij coachen we naar meer zelfvertrouwen en zelfwaardering. Wij hanteren het 5 fasen principe van De Middenweg en dit vormt de rode draad tijdens het ambulante begeleidingstraject.

Als voorbeelden van ondersteuning kan er gedacht worden aan het verkleinen van gezinskloven, het vinden van passend werk en het verbeteren van arbeidsvaardigheden, het vinden van passende onderwijsmogelijkheden en het verbeteren van studievaardigheden, het omgaan met geld, het zelfstandig voeren van een huishouden en het opbouwen van een positief sociaal netwerk. We coachen naar het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen en assertiviteit. Met een persoonlijke, cultuursensitieve en systeemgerichte aanpak, streven we naar positieve ontwikkeling en samenredzaamheid door nauwe samenwerking met families en netwerken.

Persoonlijke groei

Empowerment
bicultureel talent

Wederzijds vertrouwen

Tijdens  het traject

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat is er nodig om dit te bereiken?

Ik zet stappen, met mijn coach aan mijn zijde!

People with a bicultural background have access to two
cultures and the ability to synthesize them into something truly unique and valuable.